O SZKOLENIU. Czego się dowiesz?

Polski system wsparcia źródeł odnawialnych – to temat, który budził i nadal budzi mnóstwo pytań i kontrowersji. Dlatego postanowiliśmy zorganizować specjalnie dla Państwa, dla rynku niemieckiego bardzo specjalistyczne szkolenie z najlepszym w Polsce, ekspertem ds. prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dzięki temu, że prowadzący posiada olbrzymią wiedzę i praktykę, omówi najistotniejsze zagadnienia, które maja wpływ na zasady funkcjonowania na polski rynku energii oraz odpowie na problematyczne kwestie.

Będą to informacje które mogą wykorzystać firmy które planują wejście na rynek polski jak i te, które na tym rynku już są.

Serdecznie zapraszam na to wyjątkowe spotkanie.

Ewelina Walczuk
Dyrektor ds. konferencji
Eurocon

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

 • Podstawy prawne prelekcji m.in.:
  • Ustawa o odnawialnych źródłach energii wraz z jej nowelizacją 10.06.2016 r.
  • Ustawa – Prawo energetyczne
  • Rozporządzenia wykonawcze
 • Najważniejsze definicje m.in.:
  • Instalacja odnawialnego źródła energii
  • Mikroinstalacje i małe instalacje
  • Odnawialne instalacje hybrydowe
  • Klaster energetyczny i spółdzielni a energetyczna
  • Rozruch technologiczny
  • Wytwórca
  • Prosument
 • Przyłączenie do sieci i uzyskanie „koncesji” m.in.:
  • Podstawowe zasady przyłączania do sieci – praktyka i najnowsze orzecznictwo.
  • Zasady wejścia na polski rynek energii (koncesje – zasady i warunki uzyskania; obowiązki związane z posiadaniem koncesji itd.)
 • Maksymalny poziom możliwego do uzyskania wsparcia m.in.:
  • Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe
  • Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej
 • Zakres systemu wsparcia OZE m.in.:
  • Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna (Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, Podmioty korzystające, Długość wsparcia itd.)
  • Zasady przeprowadzenia aukcji i energia elektryczna fizyczna (Procedura prekwalifikacji, „Ceny referencyjne”, „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje - jako uczestnicy aukcji, Zasady systemu aukcyjnego itd.)
  • Zasady zakupu i sprzedaży energii elektrycznej fizycznej po aukcji (Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji, Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji itd.)
 • Gwarancja poziomu wsparcia m.in.:
  • Zasady rozliczenia wytwórcy ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji
  • Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji
  • Koszty bilansowania handlowego
  • Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia

PRELEGENCI. PROWADZĄCY SZKOLENIE.

Zdzisław Muras

zdzislaw muras

dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

*Urząd Regulacji Energetyki (URE) – centralny organ administracji państwowej (rządowej), regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej i gazu).

Podstawowe zadania: kontroluje obowiązek zakupu energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz udział uczestników rynku w kosztach jej pozyskania (poprzez obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia) współdziała także w konstruowaniu i propagowaniu rynku energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (tzw. czerwone certyfikaty); zajmuje się restrukturyzacją i modernizacją przedsiębiorstw energetycznych (z uwzględnieniem okresu dostosowawczego do przepisów europejskich); realizuje działania przyczyniające się do zmniejszania strat energii, zwłaszcza energii cieplnej.

Barbara Pancer

barbara pancer

radca prawny, pracuje w Departamencie Nieruchomości warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Hogan Lovells. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej, a także Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich w katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się kwestiami środowiskowymi w procesie inwestycyjno-budowlanym. W kancelarii Hogan Lovells Barbara Pancer zajmuje się kwestiami wymagającymi kompleksowej analizy prawnej na pograniczu prawa administracyjnego oraz cywilnego, prowadzi projekty przede wszystkim z zakresu prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska.

CENA. Koszt uczestnictwa:

1190 EURO netto – do 30 sierpnia

 

PROGRAM

8.15-8.45 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna
8.45-9.15 Projekty infrastrukturalne w sektorze energii odnawialnej

Prelegent: Barbara Pancer, Radca Prawny, Kancelaria Hogan Lovells

9.15-9.45 Podstawy prawne prelekcji:
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii, po nowelizacji z 10.06.2016 r.
 • Ustawa – Prawo energetyczne
 • Rozporządzenia wykonawcze

Prelegent: Zdzisław Muras, dr Nauk Prawnych, Radca Prawny, Ekspert ds. prawa energetycznego i OZE

9.45-10.15 Najważniejsze definicje:
 • Instalacja odnawialnego źródła energii .
 • Mikroinstalacje i małe instalacje.
 • Odnawialne instalacje hybrydowe
 • Klaster energetyczny i spółdzielni a energetyczna
 • Rozruch technologiczny.
 • Wytwórca.
 • Prosument

Prelegent: Zdzisław Muras, dr Nauk Prawnych, Radca Prawny, Ekspert ds. prawa energetycznego i OZE

10.15-11.45 Przyłączenie do sieci i uzyskanie „koncesji”:
 • Podstawowe zasady przyłączania do sieci, w tym możliwość rozstrzygania sporów przez organ regulacyjny – praktyka i najnowsze orzecznictwo.
 • Zasady wejścia na polski rynek energii OZE:
  • koncesje - zasady i warunki uzyskania, obowiązki związane z posiadaniem koncesji,
  • działalność nie podlegająca koncesjonowaniu: działalność podlegająca wpisowi do rejestru  wytwórców oraz działalność niereglamentowana przez państwo (prosument),
  • zasady wykonywania działalności w ramach klastra energii i w spółdzielni energetycznej.

Prelegent: Zdzisław Muras, dr Nauk Prawnych, Radca Prawny, Ekspert ds. prawa energetycznego i OZE

11.45-12.00 PRZERWA NA KAWĘ
12.00-13.00 Maksymalny poziom możliwego do uzyskania wsparcia:
 • Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe
 • Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej - maksymalny poziom wsparcia.
 • Zakres wsparcia dla prosumentów.

Prelegent: Zdzisław Muras, dr Nauk Prawnych, Radca Prawny, Ekspert ds. prawa energetycznego i OZE

13.00-13.45 Zakres systemu wsparcia OZE:
 • Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna:
  • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia, w tym świadectwa dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego i pozostałych technologii,
  • Podmioty korzystające,
  • Długość wsparcia,
  • Znowelizowany obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej - sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku (do 500 kW),
  • Zakres i zasady bilansowania źródeł OZE
  • Nowe zasady określenia poziomu obowiązku świadectw pochodzenia.
 • Zasady przeprowadzenia aukcji i energia elektryczna fizyczna:
  • Procedura prekwalifikacji, w tym dla wytwórców których instalacja jest zlokalizowanych poza terytorium RP,
  • „Ceny referencyjne”
  • Koszyki technologiczne aukcji
  • Uczestnicy aukcji:
  • instalacje istniejące przed wejściem w życie ustawy OZE,
  • instalacje powstałe i zmodernizowane po wejściu w życie ustawy OZE,
  • instalacje zlokalizowane poza terytorium RP,
  • Zasady systemu  aukcyjnego,
  • Aukcja uzupełniająca.
 • Zasady zakupu i sprzedaży energii  elektrycznej fizycznej po aukcji:
  • Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji,
  • Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji przez operatora rozliczeń energii odnawialnej,
  • „Okres funkcjonowania wsparcia”,

Prelegent: Zdzisław Muras, dr Nauk Prawnych, Radca Prawny, Ekspert ds. prawa energetycznego i OZE

13.45-14.30 LUNCH
14.30-16.15 Zakres aukcyjnego systemu wsparcia OZE c.d.

Prelegent: Zdzisław Muras, dr Nauk Prawnych, Radca Prawny, Ekspert ds. prawa energetycznego i OZE

16.15-16.45 Gwarancja poziomu wsparcia:
 • Zasady rozliczenia wytwórcy ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji.
 • Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji, w tym zasady zwrotu pomocy w przypadku naruszenia ustawy.
 • Koszty bilansowania handlowego.
 • Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia.

Prelegent: Zdzisław Muras, dr Nauk Prawnych, Radca Prawny, Ekspert ds. prawa energetycznego i OZE

16.45 -17.00 Podsumowanie, zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów

Prelegent: Barbara Pancer, Radca Prawny, Kancelaria Hogan Lovells

Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym.

UWAGA!!! Szkolenie będzie tłumaczone na język niemiecki

REZERWACJA. ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ DZIŚ!

PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ (FORMULARZ PDF) I PRZESŁAĆ DO:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 601 223 413 (angielski)
Tel. +48 503 123 570 (polski)

LUB SKORZYSTAĆ Z PONIŻSZEGO FORMULARZA ONLINE:

1. Osoby z Firmy, które wezmą udział w warsztacie/konferencji:
2. Osobą z którą, należy się kontaktować w sprawie konferencji jest:
3. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora umowy - zgłoszenia i dokonanie wpłaty przed terminem wydarzenia niezależnie od daty otrzymania faktury VAT.
* Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT w/w NIP'u oraz upoważniamy EUROCON do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

5. Cena obejmuje prelekcje, materiały konferencyjne/szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

6. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego , prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa oraz fakturę pro-forma.

7. Prosimy o dokonywanie wpłaty na numer konta: 
Alior Bank 09 2490 0005 0000 4500 5183 8083
niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia lub faktury pro-forma.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

9. Noclegi nie są wliczone w cenę wydarzenia.

10. EUROCON zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie warsztatu/konferencji. W przypadku odwołania wydarzenia zwracamy uczestnikom koszty uczestnictwa.

11. W przypadku płatności po wydarzeniu, do kosztu udziału doliczane jest 10%.

refresh

ORGANIZATOR

eurocon

PARTNERZY

hogan lovells

KONTAKT I REZERWACJA

DANE KONTAKTOWE:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 601 223 413 (angielski)
Tel. +48 503 123 570 (polski)

WYPEŁNIJ FORMULARZ PDF I PRZEŚLIJ DO:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. +48 601 223 413 (angielski)
Tel. +48 503 123 570 (polski)

LUB SKORZYSTAJ Z PONIŻSZEGO FORMULARZA ONLINE